"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
13054736_1117977308253464_278364666_o.jpg13161013_1126738770710651_2018655785_o.jpg13509502_1159252014125993_1392601612_o.jpg13549067_1163263347058193_11447458_o.jpg13692143_1173258536058674_882921881_o.jpg13840415_1181894571861737_866112950_o.jpg13931699_1193326737385187_2029899891_o.jpg14002417_1193328797384981_1653902677_o.jpg15032485_1282345111816682_1267687087_n.jpg15328277_1318246724893187_1524203768_n.jpg15644501_1331601916891001_916469395_n.jpg15645127_1331605503557309_1925637365_n.jpg15785726_1338734046177788_1921595929_o.jpg15969956_1349637151754144_103639660_n.jpg16111095_1355405974510595_224805786_n.jpg16111219_1355409217843604_1190022073_n.jpg16128004_1355405874510605_1959548740_n.jpg16729146_1405889416108388_2557906811037914721_n.jpg17758142_1444488485602343_1705201900_n.jpg17888674_1449647451753113_1961635950_n.jpg18053381_1461733617211163_1925970140_o.jpg18072559_1461731997211325_273917011_n.jpg18072877_1461732763877915_719107003_n.jpg
สมัครสมาชิก
ยกเลิก

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 พฤษภาคม 2563
hits (45 hits)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อม ...
08 พฤษภาคม 2563
hits (92 hits)
เรื่อง การดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนเหตุ ภัยแล้ง (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำป ...
07 พฤษภาคม 2563
hits (129 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล องค์ ...
02 พฤษภาคม 2563
hits (102 hits)
เรื่อง การดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนเหตุภัยแล้ง (ข้อมูลจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ...
01 พฤษภาคม 2563
hits (97 hits)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล อง ...
16 เมษายน 2563
hits (182 hits)
เมื่อ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายในพ ...
อ่านต่อทั้งหมด
27 พฤษภาคม 2563
hits (25 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ ...
27 พฤษภาคม 2563
hits (24 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. หน้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๕ ...
27 พฤษภาคม 2563
hits (28 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางขันคํา สุรินทร์ต๊ะ หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบ ...
27 พฤษภาคม 2563
hits (22 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง ถิ ...
26 พฤษภาคม 2563
hits (26 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ...
25 พฤษภาคม 2563
hits (42 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทําข้าง อุท ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

28 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

28 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

28 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev