Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางกลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ ฯ

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ