Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
  • หน้าแรก
  • สำนักปลัด อบต.
  • งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๔
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ