งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการธรรมสัญจรเข้าพรรษาพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ วัดท่าช้าง

โครงการธรรมสัญจรเข้าพรรษาพัฒนาจิต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง โดยนายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ นายอนันต์ นันตาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ พร้อมด้วยพนักงาน ส.อบต.และประชาชนชาวตำบลแม่วะ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่วะ ร่วมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สถานที่ปฏิบัติธรรม ณ วัดท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

Work-mw-283-02_0006.jpgWork-mw-283-02_0003.jpgWork-mw-283-02_0002.jpgWork-mw-283-02_0001.jpgWork-mw-283-02_0010.jpgWork-mw-283-02_0009.jpgWork-mw-283-02_0008.jpgWork-mw-283-02_0007.jpgWork-mw-283-02_0005.jpgWork-mw-283-02_0004.jpgWork-mw-283-02_0011.jpg