"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
13054736_1117977308253464_278364666_o.jpg13161013_1126738770710651_2018655785_o.jpg13509502_1159252014125993_1392601612_o.jpg13549067_1163263347058193_11447458_o.jpg13692143_1173258536058674_882921881_o.jpg13840415_1181894571861737_866112950_o.jpg13931699_1193326737385187_2029899891_o.jpg14002417_1193328797384981_1653902677_o.jpg15032485_1282345111816682_1267687087_n.jpg15328277_1318246724893187_1524203768_n.jpg15644501_1331601916891001_916469395_n.jpg15645127_1331605503557309_1925637365_n.jpg15785726_1338734046177788_1921595929_o.jpg15969956_1349637151754144_103639660_n.jpg16111095_1355405974510595_224805786_n.jpg16111219_1355409217843604_1190022073_n.jpg16128004_1355405874510605_1959548740_n.jpg16729146_1405889416108388_2557906811037914721_n.jpg17758142_1444488485602343_1705201900_n.jpg17888674_1449647451753113_1961635950_n.jpg18053381_1461733617211163_1925970140_o.jpg18072559_1461731997211325_273917011_n.jpg18072877_1461732763877915_719107003_n.jpg

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

20 มีนาคม 2563
hits (153 hits)
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ...
14 มีนาคม 2563
hits (72 hits)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำ ...
05 มีนาคม 2563
hits (124 hits)
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส ...
04 มีนาคม 2563
hits (121 hits)
เมื่อวัน อังคาร ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะร่วมกับกองอำน ...
03 มีนาคม 2563
hits (132 hits)
เมื่อวัน อังคาร ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ ...
22 กุมภาพันธ์ 2563
hits (126 hits)
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จังหวัดลำปาง โดยนายขจรศักดิ์ คำดี นาย ...
อ่านต่อทั้งหมด
30 มีนาคม 2563
hits (44 hits)
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดที่ดินและสิ่งปลูกส ...
24 มีนาคม 2563
hits (62 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เ ...
24 มีนาคม 2563
hits (55 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) เพื่อมอบให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค ...
17 มีนาคม 2563
hits (84 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ...
17 มีนาคม 2563
hits (81 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ...
09 มีนาคม 2563
hits (90 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โด ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

05 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

05 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

05 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

05 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev